khj-icon

  Front page | CyberDictionary | Sproghjørnet


De danske folkeskoler, gymnasier og til en vis grad universiteter og journalisthøjskoler har tilsyneladende opgivet at lære folk at skrive dansk, måske udfra en strategisk undervisnings'plan' om, at telefoner og TV snart ville udfylde kommunikationsbehovet og således overflødiggøre skriftsprog fuldstændigt.

Nu er internettet og dermed e-mail og chat imidlertid blevet populært. Dermed står vi pludselig med en generation, der kun vanskeligt er i stand til at udtrykke sig skriftligt uden at skele alt for kraftigt til diverse vendinger fra talesprog, undertekster og mere eller mindre direkte oversættelser af engelske talemåder, ordsammensætninger og orddelinger, blandt meget andet, men som har fået et større behov for skriftsproget end de formentlig troede, da de sad og sov i dansktimerne.

Da de nævnte problemer uheldigvis ikke er begrænset til Danmark, ender vi ofte med en dårligt tilpasset fremmed grammatik afskrevet fra engelske, amerikanske og andre udlandske cyber-skribenter.

Problem Beskrivelse
bøjning af verber Verber ender ofte på e i infinitiv (navneform) - at stave, men i præsens (nutidsform) tilføjes et r - jeg staver
gange 2 gange mere og 2 gange så meget betyder ikke det samme. 2 gange mere er 3 gange så meget. Matematisk udtrykt: 2 gange mere: n+2*n, 2 gange så meget: 2*n
korrektur Mange fejl kan findes og rettes ved blot at læse korrektur på teksten en enkelt gang inden den afsendes eller publiceres.
orddeling Vi bruger sammensatte navneord i Danmark på trods af den omsiggribende (og af og til meningsforstyrrende) tendens til at opdele i 2 ord, en uvane der utvivlsomt stammer fra engelsk. Medier, f.eks. TV (TV2s Mandags Chancen springer i øjnene) har en stor del af skylden. En brugbar regel er at prøve at udtale ordet/ordene i en sætning med en ekstra lang pause i det suspekte mellemrum, og derefter uden pause overhovedet. Hvad lyder mest naturligt?
politisk korrekthed Det er god netikette (især på usenet) ikke at påpege andres stavefejl, ligegyldigt hvor meningsforstyrrende, de måtte være. Dette er et forsøg på at undgå, at alle diskussioner med tiden vil dreje sig om formen af indlæggene snarere end indholdet, men en bivirkning er desværre, at flere og flere bliver dårligere og dårligere til at stave - mange endda uden selv at være klar over det.
Taxa
taxi
På trods af, hvad en bestemt TV-serie (Taxa på DR1 for de uindviede) samt efterhånden diverse medier forsøger at bilde os ind, er Taxa et firmanavn for et antal hyrevognsselskaber, mens taxi er en generel betegnelse for en hyrevogn.

© 1999-2004 Kristen Hyldgaard-Jensen • Opdateret 28-Sep-2004 (Fc) • Indhold opdateret 28-Mar-2000