khj-icon

  Forside | DVD | BilledformatEn DVDs billedformat kan angives som et rammeformat efterfulgt af en transformationsproces, f.eks. 16:9 FF eller 4:3 LB. Er originalbilledet beskåret, kan originalformatet angives i parantes til sidst, f.eks. 4:3 P&S (2.35:1). Rammeformatet angiver, om billedet er optimeret til en 4:3- eller en 16:9-skærm. Transformationsprocessen angiver, hvordan billedet er ændret fra originalformatet til videoformatet. Der er 6 muligheder:

Forkortelse Betegnelse Problem Resultat
FF Full frame (Originalbilledet
har samme format
som videobilledet)
Hele billedet vises, og det fylder hele skærmen
LB Letterbox Originalbilledet
er bredere (*1)
end videobilledet
Hele billedet vises med sorte bjælker for oven og for neden
OM Open matte Hele billedet vises. Filmen er optaget på et filmformat, der er mere kvadratisk end det ønskede format, og er efterfølgende forsynet med sorte bjælker (matte), der skjuler den uønskede øverste og nederste del af billedet. Her fjernes bjælkerne igen (matten åbnes, deraf betegnelsen), så hele skærmen fyldes. Der vises mere billede end i originalversionen. Der er risiko for, at uønskede billedelementer (f.eks. mikrofoner eller overkanten af kulisser) kan ses, da billedet oftest er komponeret med hensyntagen til det endelige billedformat
PS Pan & scan Kun en del af billedet vises, men det fylder hele skærmen. Billedet er beskåret, så der (om muligt) fokuseres på den mest interessante del. Dette ændrer billedets komposition, og ofte også scenens komposition pga. ekstra "panning" (focus flyttes rundt i det oprindelige billede, typisk fra side til side), eller ligefrem ekstra sceneskift (f.eks. hvis to personer, der befinder sig i hver sin side af billedet, har et hurtigt replikskifte). Op til 43% (*1) af det originale billede går tabt
C Cropped Originalbilledet beskæres i begge sider, så det fylder hele skærmen. Op til 43% (*1) af det originale billede går tabt
SB Sidebox Originalbilledet
er smallere end videobilledet (*2)
Hele billedet vises med sorte bjælker i begge sider
*1) Nogle få film er optaget i det meget brede 2.76:1-format - her vil 52% af billedet gå tabt i 4:3 pan & scan.
*2) Teknisk set samme problemstilling som ved letterbox, men med 16:9-formatets udbredelse, bliver denne type transformation mere almindelig.

Anamorphic widescreen
Anamorphic widescreen (sammenpresset bredformat) er et transportformat, der benyttes til at lagre 16:9-materiale på DVD, og det er således ikke en relevant betegnelse ifm. billedformater.

Lyd
• DD: Dolby Digital (1.0 til 7.1 kanaler)
• DTS: Digital Theater Systems (5.1, 6.1 eller 7.1 kanaler)
• MPEG2: Moving Picture Experts Group format 2 (1.0 til 7.1 kanaler)
• PCM: Pulse Code Modulation (1.0, 2.0, 5.1 eller 7.1 kanaler)


© 2000-2008 Kristen Hyldgaard-Jensen • Opdateret 01-Apr-2008